Potrzebujesz szybkiej oceny stanu technicznego? Jesteś użytkownikiem, właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego bądź użyteczności publicznej i chcesz skorzystać z tanich usług doradczych? Zapraszamy do współpracy!


Zakres usług
 • rzeczoznawstwo budowlane
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
 • przegląd techniczny obiektu
 • inwentaryzacje budowlane
 • nadzory budowlane
 • wykonywanie ekspertyz technicznych w budownictwie lądowym
 • odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i developerów
 • kosztorysy budowlane w oparciu o wydawnictwa "Sekocenbud"
 • indywidualne projekty domów jednorodzinnych
 • interpretacje i doradztwo z zakresu przepisów prawa budowlanego
 • badanie szczelności instalacji gazowych
 • badanie natężenia światła w pomieszczeniach
 • badanie skuteczności instalacji wentylacyjnych
 • badanie termowizyjne szczelności izolacji cieplnych i wodnych
 • badanie sprawności instalacji elektrycznych

Przegląd techniczny ukazuje te elementy, które wymagają interwencji człowieka. Środowisko zewnętrzne
i wewnętrzne zmienia budynek, przeważnie wpływając na pogorszenie jego stanu technicznego. Proces starzenia się jest nieodwracalny, ale można go znacznie ograniczyć, wykonując przeglądy, drobne naprawy
i remonty, które zatrzymają techniczną degradację budynku.

Ocena stanu technicznego to określenie stopnia zużycia istotnych elementów obiektu i całego budynku. Oceny takiej dokonujemy na podstawie przeglądu, zgodnie z wymaganiami technicznymi i obowiązującymi normami.


© 2004-2019: rzeczoznawstwo-budowlane.pl
 Poezja współczesna Matematyka, zadania, ćwiczenia