Informatyka kiedyś - IT history
Ze szczegolnym uwzględnieniem informatyki bankowej
oraz  PRACE BADAWCZE i PUBLIKACJE Autora
istnieje od 25 września 2007 roku - Update: 16 Novembeer  (listopad)  2022
wszystkie teksty (bez znaku[K]) napisane przez dra Z.Ryznara są dostępne na licencji CC3.0
all papers have been written by the Author (except for [K] signed ) and are licenced as 
Creative Commons noncommercial- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
Licencja Creative Commons


  • Nasze mózgi będą wynajmowane przez serwery biologiczne do wykonywania szybkich intuicyjnych obliczeń? warunek: rozbudowany BCI (Brain Computer Interface) współpracujący z mózgiem na poziomie mózgowych sieci neuronowych
  • Bit został pobity całkowicie przez kubit. Szybkość działania komputerów kwantowych jest tak duża, że "kopanie" kryptowalut straciło sens, zaś inteligencja ich zostanie tak rozwinięta, że nagrody Nobla staną się niepotrzebne do stymulowania rozwoju nauki.

NOWOŚCI - SF ---Wyspa robotów

(opowiadania futurologiczne)

NA POGRANICZU NAUKI I SCIENCE FICTION

ŚWIATOWE KALENDARIUM INFORMATYKI

ZARYS HISTORII PROGRAMOWANIA ELEKTRONICZNYCH MASZYN CYFROWYCH
BAZY DANYCH - HURTOWNIE DANYCH - OLAP
HISTORIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA do 1971 r.   wg Jean Sammet

KALENDARIUM - TIMELINES

RESEARCH - PRACE BADAWCZE

(Nowe wyzwania - New challenge)

JĘZYKI SPECYFIKACYJNE   -  SPECIFICATION LANGUAGES  2019-2021

RÓŻNE

BANK DANYCH - DATABASE
INNE

OPRACOWANIA

INFORMATYKA BANKOWA

      Miesięcznik BANK

      Miesięcznik INFORMATYKA BANKOWA
            (2006-2008)

   Wykaz publikacji Autora
  
Zapraszam na mój blog
  
Kontakt - email       zygmunt.ryznar@gmail.com
 

odnośniki-links (do kolekcji witryn Autora): link1     link2


 
index sitemap advanced
  site search by freefind
  Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną