Kompendium wiedzy o informatyce (kiedyś i teraz)
IT very-concise-encyclopedia
Ze szczegolnym uwzględnieniem informatyki bankowej
oraz historii informatyki światowej
Prace badawcze i publikacje Autora
istnieje od 25 września 2007 roku - Update: 8 October (październik)  2020
wszystkie teksty (bez znaku[K]) napisane przez dra Z.Ryznara są dostępne na licencji CC3.0
all papers have been written by the Author (except for signed [K]) and are licenced as below
Creative Commons noncommercial- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
Licencja Creative Commons

NOWOŚCI


Wyspa robotów (opowiadanie futurologiczne)

ŚWIATOWE KALENDARIUM INFORMATYKI

ZARYS HISTORII PROGRAMOWANIA ELEKTRONICZNYCH MASZYN CYFROWYCH
BAZY DANYCH - HURTOWNIE DANYCH - OLAP
HISTORIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA do 1971 r.   wg Jean Sammet

KALENDARIUM - TIMELINES

RESEARCH - PRACE BADAWCZE

(Nowe wyzwania - New challenge)

JĘZYKI SPECYFIKACYJNE   -  SPECIFICATION LANGUAGES

BANK DANYCH - DATABASE
INNE

OPRACOWANIA

INFORMATYKA BANKOWA

      Miesięcznik BANK

      Miesięcznik INFORMATYKA BANKOWA

Wykaz publikacji Autora
Pakiet Stron domowych Z.Ryznara

Zapraszam na mój blog (teoria starzenia i inne kwestie)

Zapraszam na blog: "Wyspa robotów" (2017)
Zapraszam na blog: "Wyspa robotów" (2021)

Kontakt - email       zygmunt.ryznar@gmail.com
 

odnośniki-links:


 
index sitemap advanced
  site search by freefind
  Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną

foxyform