Kompendium wiedzy o informatyce (kiedyś i teraz)
IT compendium
Ze szczegolnym uwzględnieniem informatyki bankowej
oraz historii informatyki światowej
oraz  PRACE BADAWCZE i PUBLIKACJE Autora
istnieje od 25 września 2007 roku - Update: 18 May (maj)  2021
wszystkie teksty (bez znaku[K]) napisane przez dra Z.Ryznara są dostępne na licencji CC3.0
all papers have been written by the Author (except for signed [K]) and are licenced as below
Creative Commons noncommercial- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
Licencja Creative Commons

NOWOŚCI


SCIENCE FICTION

Wyspa robotów (opowiadanie futurologiczne)
Humoids Isle ]
Rok 3333(opowiadanie futurologiczne)
Year 3333 ]

ŚWIATOWE KALENDARIUM INFORMATYKI

ZARYS HISTORII PROGRAMOWANIA ELEKTRONICZNYCH MASZYN CYFROWYCH
BAZY DANYCH - HURTOWNIE DANYCH - OLAP
HISTORIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA do 1971 r.   wg Jean Sammet

KALENDARIUM - TIMELINES

RESEARCH - PRACE BADAWCZE

(Nowe wyzwania - New challenge)

JĘZYKI SPECYFIKACYJNE   -  SPECIFICATION LANGUAGES

BANK DANYCH - DATABASE
INNE

OPRACOWANIA

INFORMATYKA BANKOWA

      Miesięcznik BANK

      Miesięcznik INFORMATYKA BANKOWA

Wykaz publikacji Autora
Pakiet Stron domowych Z.Ryznara

Zapraszam na mój blog

Zapraszam na blog "Wyspa robotów"

Kontakt - email       zygmunt.ryznar@gmail.com
 

odnośniki-links:


 
index sitemap advanced
  site search by freefind
  Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną