"prawda nie kluczy - jest ziemią bez dróg i ścieżek"


KOLEKCJA WITRYN dra ZYGMUNTA RYZNARA
WEBSITES COLLECTION OF dr. ZYGMUNT RYZNAR

AKTUALNOSCI
(kwiecien 2020)
W normalnym świecie
codziennie i spokojnie ...
zielona wiosna do spacerowania
rodziny do odwiedzania
wnuki i dziadki do wspólnego radowania
szkoły do uczenia
ręce do witania, policzki do całowania
boiska do grania a parki do biegania

W szalonym świecie
codziennie niespokojnie ...
areszty domowe jako styl bycia
nakazana kwarantanna
maseczki rękawice i przyłbica
jako broń banalna
przestrzeni i oddechu brak
samotności czas,co będzie stresuje nas
Oby czas szalony nie stał się
czasem normalnym ....

październik 2020
"It’s natural to be tired of earth,
When you’ve been dead this long,
you’ll probably be tired of heaven"
(Louise Glück -Nobel Prize 2020)

GLOBALNY INDEKS TEMATYCZNY - GLOBAL REFERENCESsearch this site the web
search engine by freefind advanced
Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną
Enter any word or phrase related to this website

       zygmunt.ryznar@gmail.com

foxyform