dziennik życia
opis


"prawda nie kluczy - jest ziemią bez dróg i ścieżek"


KOLEKCJA WITRYN dra ZYGMUNTA RYZNARA
dr. ZYGMUNT RYZNAR WEBSITES COLLECTION

Zapis
tego co widziałem, czytałem, myślałem, czułem
  (ZR)

stan na dzień 15 listopada 2022 - updated: 15 November 2022

Zapach czasu
Unosi się wszędzie
w powietrzu i marzeniach sennych
w woni dzieciństwa
w dymie nadpalonych nadziei
jak kleszcz wkręcony
śpi dla zmylenia
w myślach
a potem wyrusza na żer
nie omijając najdalszych zakamarków
search this site the web
search engine by freefind advanced
Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną
Enter any word or phrase related to this website

       zygmunt.ryznar@gmail.com