WITRYNA dra Zygmunta Ryznara     wersja eu
(Personal Web-site of Dr. Zygmunt Ryznar)
    

"Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it."(Mahatma Gandhi)     
"Nie wystarczy po prostu wiedzieć. Aby to zaistniało w tobie musisz je pojąć wewnętrznie czyli zrozumieć do końca."(rz)     

DZIAŁ RODZINNY - strony rodzinne i genealogiczne

    
    
 1. Zapiski z mojego życia - Esy-Floresy
 2. Z pamiętnika Leona BROZBARA z pocz.XX wieku - ślady Ryznarów
  (Ryznars in memoirs from beg.XX century)
 3. Okolice Kańczugi-Przeworska miejsce pochodzenia mego Ojca - Józefa Ryznara
  (Kańczuga-Przeworsk-Gać geographical region of my father's origin)
 4. MOJA WIZYTA w Jarosławiu w lipcu 2004 r
 5. Strona miasta Jarosław, w którym spędziłem swoje dzieciństwo i młodość
  (place of my childhood -Jarosław town web-site)
 6. Strona miasta Kraków , w którym spędzam swoje dojrzałe życie
  (place of my life - Cracow city web-site)
  Genius Loci Krakowa
  Kraków mekką uczonych, poetów, artystów-malarzy, kompozytorów i piosenkarzy ...
  Kraków - odwiedzany przez miliony turystów - bez nich piękniejszy....
  Najlepiej odbierany w samotności:
  Sukiennice i Kościół Mariacki w nocy na prawie pustym oświetlonym Rynku,
  Wawel widziany wieczorem z Kanoniczej,
  Kopce Kościuszki i Piłsudskiego oglądane z oddali
  albo przemierzane po grzbiecie Lasku Wolskiego .....
  Odwiecznie spowolniony rytm czasu, który przemija ale trwa wieki.
  Wystarczy patrzeć i wchłaniać wchłaniać ...
 7. Drzewo genealogiczne rodziny RYZNAR
         
Blog autora


Autorska witryna o szczęściu, zdrowiu i egzystencji człowieka
Author's website "how to be happy, healthy and..
(In Polish & English)

ITpedia - kompendium informatyki


Witryna autora poświęcona poematowi "Koncert na 4 poryWiersze autora z byłej witryny "POEMA"
ITPEDIA - Informatyka w pigułce

WYBRANE WITRYNY AUTORA:

e-mail:   zygmunt.ryznar@gmail.com