dziennik życia
czytaj

"głupiec i mędrzec mieszka w każdym z nas"

"prawda nie kluczy - jest ziemią bez dróg i ścieżek"

KOLEKCJA WITRYN dra ZYGMUNTA RYZNARA
dr. ZYGMUNT RYZNAR WEBSITES COLLECTION

   Zapis tego co
widziałem, czytałem, myślałem, przeżyłem, odkryłem...
  

Niepotrzebna jest wojna,
    aby poczuć ciepło ramienia sąsiada
    we wspólnym marszu do wspólnego celu.
Wojna nas oszukuje.
    Nienawiść nie dodaje niczego do tego
    zapału, który sam marsz wyzwala.
Dlaczego mamy się nienawidzić?
    Zespala nas solidarność, niesie ta sama planeta,
    jesteśmy załogą tego samego statku.
Jeśli nie ma nic w tym złego, że się cywilizacje
sobie przeciwstawiają, bo od tego zależą nowe syntezy,
to jest w tym potworność, że się nawzajem pożerają.
Skoro aby nas wyzwolić, wystarczy dopomóc nam
w uświadomieniu sobie celu łączącego jednych z drugimi,
szukajmy go tam tylko, gdzie on łączy wszystkich. 
(Antoine de Saint-Exupéry - Ziemia planeta ludzi)

stan na dzień 2 lutego 2024 - updated: 2 February 2024

Zapach czasu
   Unosi się wszędzie ...
   w woni dzieciństwa
   w powietrzu i marzeniach sennych
zapach czasu straconego
   śpi w dymie nadpalonych nadziei
   jak kleszcz wkręcony
   dla zmylenia drąży
   w myślach
   potem wyrusza na żer
   nie omijając najdalszych zakamarków
   sumienia
zapach czasu nie dokonanego
   jak ogień się będzie
   tlić do końca...

NOWOŚCI


MIRRORSsearch this site the web
search engine by freefind advanced
Wprowadź dowolny wyraz lub zwrot związany z tą witryną
Enter any word or phrase related to this website

       zygmunt.ryznar@gmail.com