Sprawdź naszą ofertę!

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna jako część sieci niskiego napięcia, którą stanowi układ przewodów w budynku umożliwia wykorzystanie energii elektrycznej w życiu codziennym. W skład instalacji elektrycznej wchodzi również sprzęt elektroinstalacyjny, który należy utrzymywać w należytym stanie jak i całą instalację, poddając okresowym kontrolom. Wykonujemy instalacje elektryczne zarówno w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej jak i przemysłowych.

Instalacje alarmowe (SSWiN oraz CCTV)

Nowoczesny system alarmowy efektywnie uzupełnia mechaniczne zabezpieczenia, które często okazują się niewystarczające dla włamywaczy. Dobieramy i wykonujemy profesjonalne systemy alarmowe dopasowane do indywidualnych cech zabezpieczanych budynków jak i do prefenrecji naszych klientów. Systemy bezpieczeństwa wykonujemy w dwóch układach: SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu, zwany systemem alarmowym oraz CCTV – System Telewizji Przemysłowej. Oba te systemy mogą działać niezależnie bądź też mogą być zintegrowane, aby była możliwość ich wzajemnego połączenia, co zwiększa stopień ochrony.

Automatyka budynkowa

według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe są istotnym elementem zabezpieczenia budynku zabezpieczają one nie tylko nasze urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem wskutek wyładowań piorunowych lub przepięć lecz także pośrednio chronią nasze życie i zdrowie (w przypadku pożaru). Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem profesjonalnych instalacji odgromowych, które potwierdza pomiar instalacji po montażu.

Oświetlenie uliczne oraz parkowe

Firma Helen – El Instalacje Elektryczne świadczy również usługi w sektorze użyteczności publicznej m.in. z zakresu wykonania oświetlenia ulicznego oraz parkowego.

Linie napowietrzne

według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Linie kablowe

według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Pomiary

Pomiary odbiorcze mają na celu potwierdzenie, że nowo instalowane bądź też modernizowane urządzenia elektryczne (instalacje) nie będą stanowiły zagrożenia dla przyszłych użytkowników.

Pomiary eksploatacyjne okresowe, które wykonywane są w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych celem sprawdzenia czy instalacja elektryczna nie obniżyła w sposób znaczący swoich parametrów i czy może być nadal bezpiecznie eksploatowana. Wśród najważniejszych pomiarów wymienić można pomiar impedancja pętli zwarcia (ochrona przeciwporażeniowa), pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemień, pomiar natężenie oświetlenia.