Przykładowe realizacje

Zasilanie budynku usługowo-handlowego.

Prace polegały na wymianie zasilania głównego budynku usługowo-handlowego „PANORAMA” w Gliwicach. Zakres prac obejmował wymianę kabla zasilającego o przekroje 240 mm2 z komory transformatora, wykonanie rozdzielnicy głównej budynku wraz z układem SZR - samoczynnego załączania rezerwowego zasilania (drugie zasilanie budynku nie objęte zakresem prac), dopilnowanie formalności związanych z odbiorem przez dostawcę energii elektrycznej oraz uruchomienie zasilania wraz ze wszystkimi urządzeniami.

Prywatny Akademik Gliwice (projekt Visio Architects)

Wykonano generalny remont instalacji nowoczesnego akademika o możliwościach zakwaterowania 18 studentów.
Zakres prac obejmował:
1) wymiana całej instalacji (oświetlenia + gniazda)
2) automatyczne oświetlenie korytarza głównego (zaświecanie kolejnych lamp zapalających się zgodnie z kierunkiem poruszania się)
3) rozdzielnica główna
4) instalacja systemu p.poż
5) instalacja antenowa

Wymiana WLZ Gliwice ul.Wyszyńskiego

Prace polegały na wymianie WLZ (Wewnętrznej Linii Zasilającej) na klatce schodowej 10-piętrowego budynku przy ulicy Wyszyńskiego w Gliwicach wraz z wymianą instalacji oświetlenia klatki schodowej. W zakres prac wchodziła również wymiana rozdzielnicy głównej (RG) oraz rozdzielnic na poszczególnych piętrach, a także wymiana rozdzielnic mieszkaniowych oraz ich podłączenie do nowych rozdzielnic na każdym piętrze.

Kompleksowy remont instalacji kamienicy w Zabrzu.

Prace polegały na wymianie wszystkich instalacji elektrycznych podczas generalnego remontu kamienicy w celu jej adaptacji na budynek biurowy. Został doprowadzony nowy kabel ze stacji transformatorowej, wykonana nowa rozdzielnica główna oraz piętrowe, wszystkie instalacje wewnętrzne oraz oświetlenie zewnętrzne.

Wykonanie instalacji nowej hali sportowej w Ożarowicach

Wykonano kompleksowo wszystkie instalacje w nowobudowanej hali sportowej wraz z towarzyszącą infrastruktrą

Świetlica oraz boiska sportowe wraz z infrastrukturą w Ożarowicach

Wykonano wszystkie instalacje w świetlicy wraz z instalacjami p.poż oraz oświetlenie zewnętrzne boisk, siłowni, pacu zabaw, skate parku oraz w budynku szatni na terenie boiska sportowego.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze

Wykonano wszystkie instalacje w świetlicy wraz z instalacjami p.poż.

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Celinach

Wykonano wszystkie instalacje w świetlicy.

Call Center VOX-NET w Gliwicach

Prace polegały na wymianie wszystkich instalacji elektrycznych.

ROS CASARES - zasilanie maszyn produkcyjnych o mocy 150kW i 120kW

Prace polegały na ...

Bank w miejscowości Daleszyce

Prace polegały na ...

GLZ oraz WLZ budynku wielorodzinnego przy ul.Woźniaka 28 w Bytomiu

Prace polegały na ...

Empik Rybnik

Prace polegały na ...

Raiffaisen Bank Warszawa

Prace polegały na ...