• podziały nieruchomości
• połączenia działek
• rozgraniczenia
• wznowienia znaków granicznych
• mapy do celów projektowych
• obsługa inwestycji
• pomiary powykonawcze
• doradztwo techniczne