Prawo budowlane


Ocena stanu technicznego, inwentaryzacje budowlane, przegląd techniczny obiektu Zaktualizowano prawo budowlane. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach.Pobierz plik:
prawobudowlane.pdf

© 2004-2017 :: copywriter24.pl
 Poezja współczesna Matematyka, zadania, ćwiczenia