AktualnościNowa strona internetowa (02.09.2017)

Miło nam poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą stronę. Prezentujemy Państwu nowy layout, systematycznie będziemy też dodawali nowe treści. W zakładce Opracowania zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące zleceń zrealizowanych w 2016 i 2017 roku. Zachęcamy do odwiedzin i współpracy!
Aktualne prawo budowlane (28.09.2012)

Zaktualizowano prawo budowlane. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach... [więcej]
Większy optymizm branży budowlanej (01.10.2010)

Dzięki zwiększającej się stopniowo ilości realizowanych i planowanych inwestycji, firmy budowlane obecną koniunkturę na rynku oceniają nieco lepiej niż pół roku wcześniej. Działalność budowlańców w dalszym ciągu utrudniona jest przez liczne bariery rynkowe, jednak coraz więcej firm w aktualnej sytuacji doszukuje się także czynników mających pozytywny wpływ na rynek... [więcej]Zmiany w prawie budowlanym ograniczą dochody gmin (26.09.2010)

Nowelizacja definicji budowli w Prawie budowlanym będzie miała znaczący wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Wyłączenie niektórych obiektów z definicji budowli oznacza zmniejszenie wartości przedmiotów opodatkowania, a w konsekwencji - zmniejszenie dochodów gmin... [więcej]
Dzięki Euro 2012 jest praca w budownictwie (20.07.2010)

Blisko tysiąc kilometrów dróg do wybudowania lub wyremontowania oraz duża ilość nowych inwestycji przed Euro 2012 generuje miejsca pracy dla specjalistów z branży budowlanej. Najbardziej cenieni są inżynierowie z kilkuletnim doświadczeniem i dobrą znajomością języka obcego - wynika z danych serwisu otoPraca.pl... [więcej]
Będzie mniej biurokracji (27.04.2009)

W dniu 12 lutego 2009 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej Nowelizacja). Zgodnie z uzasadnieniem projektu Nowelizacji, ma ona na celu wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu procesu inwestycyjnego poprzez znaczne skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania inwestycji... [więcej]
Nowelizacja prawa budowlanego (15.09.2007)

Do obiektu budowlanego lub jego części wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji publicznej, jeżeli budowa została zakończona po dniu 31 grudnia 1994 r. a przed dniem 11 lipca 1998 r., i przed dniem 11 lipca 2003 r. nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez właściwy organ nadzoru budowlanego... [więcej]

© 2004-2017 :: copywriter24.pl
 Poezja współczesna Matematyka, zadania, ćwiczenia