Pisarze i czasopisma literackie

Sympozjum Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Miło nam poinformować, że na zaproszenie Sergiusza Sterny-Wachowiaka, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie „Zeszyty Poetyckie” uczestniczyć będą 11 czerwca 2011 w sympozjum literackim z udziałem najważniejszych czasopism literackich i kulturotwórczych w Polsce.

Sympozjum i debata to próba refleksji nad polskim czasopiśmiennictwem literackim i kulturotwórczym. To szansa dyskusji o czasopiśmienniczych programach, tematach i wartościach. Próba wyrysowania mapy współczesnego czasopiśmiennictwa literackiego. Studium relacji pisarza z czasopismem literackim w kategoriach udziału, dystansu i odrzucenia. Namysł nad korespondencjami młodoliterackimi z czasopismami jako instytucjami życia literackiego. Niezwykle ważną częścią sympozjum będzie ogólnopolskie spotkanie i debata panelowa redaktorów naczelnych najważniejszych współczesnych czasopism literackich oraz czasopism kulturotwórczych, publikujących literaturę piękną. Różnorodna, bogata tematyka debaty ma na celu rekapitulację form obecności literatury pięknej w czasopismach oraz jej teraźniejszego i perspektywicznego udziału w polskim pejzażu kulturowym i społecznym.


Miejsce i termin:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Dom Literatury

ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Warszawa

11 czerwca 2011 roku (sobota)
Godz. 16:00 – 20:00
Godz. 16:00 (sympozjum):

Michał Jagiełło
Patronackie i inne. Zarys mapy współczesnego czasopiśmiennictwa literackiego

Sergiusz Sterna–Wachowiak
Pisarze i czasopisma. Paradoksy udziału, dystansu i odrzucenia

Anna Nasiłowska
Literatura w czasopismach: między „lustrem na gościńcu” a sporem o wartości

Marcin Orliński
Młody pisarz patrzy na kiosk z gazetami. Do czego młodej literaturze potrzebne są czasopisma?Godz. 18:00 (debata panelowa):

udział biorą:

 • Tadeusz Komendant („Twórczość”)
 • Mieczysław Orski („Odra”)
 • Piotr Szewc („Nowe Książki”)
 • Michał Larek („Czas Kultury”)
 • Krzysztof Kuczkowski („Topos”)
 • Bogusław Wróblewski („Akcent”)
 • Jerzy Madejski („Pogranicza”)
 • Adrian Gleń („Strony”)
 • Marcin Orliński („Zeszyty Poetyckie”)
 • Andrzej Buck („Pro Libris”)
 • Piotr Sommer („Literatura na Świecie”)


Prowadzenie: Sergiusz Sterna–Wachowiak