XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki

im. Mieczysława Stryjewskiego

Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w składzie:
Kazimierz Nowosielski (przewodniczący),
Stanisław Janke, Krzysztof Kuczkowski i Roman Pryl (członkowie)
postanowiło przyznać następujące nagrody:


Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
za najbardziej nowatorską poezję:
Marcin Orliński (Warszawa)


Nagrody w kategorii poezji:

I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka Włodzimierza Klaty:
Maria Rytelewska (Płock)

II nagroda Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lęborku Wandy Koniecznej:
Jerzy Fryckowski (Dębnica Kaszubska)

III nagroda:
Zofia Staniszewska (Mieczewo)


W kategorii prozy:

I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego:
Hubert Tuchołka (Warszawa)

II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego:
Joanna Marat

III nagroda:
Lechosław Cierniak (Słupsk)


Nagrody specjalne:

Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku:
Christian M. Manteuffel (Lenningen)

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
Elżbieta Bugajna (Goręczyno)

Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku:
Joanna Magnor-Kozłowska (Lębork)


Nagroda Publiczności:
Marta Rytelewska

Internetowy Turniej Jednego Wiersza:
Małgorzata Borzeszkowska