Anna Kałuża i Marcin Orliński

Spotkanie w Instytucie Mikołowskim

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie związane z promocją nowo wydanych książek krytycznoliterackich:

- Anna Kałuża, Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki
- Marcin Orliński, Płynne przejścia. Szkice o współczesnej poezji polskiej


Miejsce i termin:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/3
Mikołów

10 lutego 2012, godz. 18:00


Spotkanie poprowadzą Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.


Przydatne linki:

instytutmikolowski.pl

notka prasowa o książce Płynne przejścia

dołącz do wydarzeniaAnna Kałuża - krytyk literacki, zajmuje się współczesną polską poezją, pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego, autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (Kraków 2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (Wrocław 2010). Współredagowała z Martą Cuber dział literatury w Tekstyliach bis. Słowniku młodej polskiej kultury (Kraków 2007), z Grzegorzem Jankowiczem Rodzinną Europę. Pięć minut później (Kraków 2011) oraz z Aliną Świeściak Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie 1945–1989 (Kraków 2011). W Instytucie Mikołowskim wydała Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011).

Marcin Orliński (ur. 1980) – poeta, krytyk literacki. Doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat nagrody głównej w III Ogólnopolskim Konkursie Krytycznoliterackim Festiwalu Puls Literatury (Łódź, 2010), a także wielu nagród poetyckich. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. Wydał tomy wierszy: Mumu humu (Kraków 2006), Parada drezyn (Łódź 2010), Drzazgi i śmiech (Poznań 2010) oraz książkę krytycznoliteracką Płynne przejścia (Mikołów 2011). Publikował w takich czasopismach, jak „Gazeta Wyborcza”, „Przekrój”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”, „Akcent”, „Odra” czy „Bez dogmatu”. Mieszka i pracuje w Warszawie. Oficjalna strona: www.marcinorlinski.pl