Nominacja

do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz

Miło mi poinformować, że mój tom wierszy Środki doraźne (WBPiCAK, Poznań 2017) został nominowany do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz.Komunikat ze strony organizatora:

Do 7. edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ zgłoszono 240 tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2017 roku. Na posiedzeniu, które odbyło się 23 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie, jury w składzie: Janusz Drzewucki, Antoni Libera, Bronisław Maj, Teresa Tomsia, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący) nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę oraz laureata Orfeusza Mazurskiego (publikacja nastąpi po spotkaniu jury w dniu 25 maja).

Nominowane tomy:

 • Anna Augustyniak, Dzięki bogu, WBPiCAK, Poznań
 • Natalia de Barbaro, Tkanka, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Kazimierz Brakoniecki, Obrazy polskie, Wydawnictwo Convivo, Warszawa
 • Jacek Gutorow, Rok bez chmur, WBPiCAK, Poznań
 • Jarosław Jakubowski, Wzruszenia, Wydawnictwo Tow. Przyjaciół Sopotu,
  Sopot
 • Bogusław Kierc, Jatentamten, Wydawnictwo Forma, Szczecin-Bezrzecze
 • Jerzy Kronhold, Stance, Wydawnictwo Convivo, Warszawa
 • Krzysztof Kuczkowski, Ruchome święta, Wydawnictwo Tow. Przyjaciół Sopotu,
  Sopot
 • Joanna Kulmowa, 37, Wydawnictwo Iskry, Warszawa
 • Ewa Lipska, Pamięć operacyjna, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Jarosław Mikołajewski, Listy do przyjaciółki, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Piotr Mitzner, Ulica tablic, Wydawnictwo TCHU, Dom Wydawniczy, Warszawa
 • Marcin Orliński, Środki doraźne, WBPiCAK, Poznań
 • Aleksandra Perycz-Szczepańska, Wierszoterapia, Wydawnictwo Fund.
  Hospicyjna, Gdańsk
 • Ewa Sonnenberg, Wiersze dla jednego człowieka, Wydawnictwo Forma,
  Szczecin-Bezrzecze
 • Piotr Szewc, Światełko, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Adriana Szymańska, Z księgi Przejścia, Wydawnictwo Tow. Przyjaciół Sopotu,
  Sopot
 • Adam Waga, Ułomki, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Maciej Woźniak, Obywatelstwo podwójnego kraju, WBPiCAK, Poznań
 • Urszula Zajączkowska, minimum, Warstwy, Wrocław


Do nagrody Orfeusza Mazurskiego nominowano tomiki:

 • Książek Michał, Północny wschód, Wydawnictwo Fundacji Sąsiedzi, Białystok
 • Osewska Janina, Niebieska chwila, Wydawnictwo Fundacji Sąsiedzi, Białystok
 • Wojciechowski Andrzej, Wiersze dla psa, Wydawnictwo SPP, Olsztyn


Źródło:

orfeusz-nagroda.pl