Nike 2007
Nagrodę Literacką Nike 2007 otrzymał Wiesław Myśliwski za powieść Traktat o łuskaniu fasoli.

Pozostali nominowani, czyli Maria Janion, Jerzy Pilch, Tomasz Różycki, Mariusz Szczygieł, Marcin Świetlicki i Magdalena Tulli, tradycyjnie otrzymali złote pióra oraz dyplomy.

Przewodnicząca jury Małgorzata Szpakowska w następujący sposób uzasadniła swój werdykt: "W uznaniu dla wielkiej odwagi pisarskiej, z jaką autor 'Traktatu o łuskaniu fasoli' podejmuje podstawową tematykę egzystencjalną, znajdując dla niej uderzająco prostą, ascetyczną wręcz formę. Oto bowiem bohater - wędrowiec, jak w jednym z wywiadów nazwał go Myśliwski - opowiada swoje niełatwe dwudziestowieczne życie nienazwanemu rozmówcy. Szkatułkowa narracja otwiera się na pomniejsze kunsztowne wątki, jak choćby przejmująca historia o bezdźwięcznej orkiestrze czy opis hazardowej gry w podbijanie pudełka zapałek. Ale przede wszystkim 'Traktat' Myśliwskiego jest opowieścią o opowiadaniu - o tym, że póki opowiadania, póty życia. Trudno pomyśleć większy hołd dla literatury."

Wiesław Myśliwski jest już po raz drugi laureatem Nagrody Nike. W 1997 roku jury przyznało mu ją za powieść Widnokrąg.

Nike jest nagrodą za książkę roku. Przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę roku poprzedniego. Celem Nagrody jest promocja literatury polskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść.