"Neurokultura" nr 1/2010

premiera

Miło mi powiadomić, że nakładem Biblioteki Analiz ukazał się właśnie pierwszy drukowany numer "Neurokultury". Czasopismo powstało przy serwisie neurokultura.pl. Tematem numeru jest szeroko pojęta problematyka gender. W numerze m.in. mój wywiad z Adamem Wiedemannem W sztuce tracenia warto dojść do wprawy."Neurokultura"
medium zaangażowane

Redaktor naczelny: Paweł Barański.
Redaguje zespół: Marcin Orliński, Magdalena Orlińska, Maja Barańska.

Na stałe współpracują:
Paweł Sarna, Dariusz Szymanowski, Maciej Twardowski.

Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2/4 p. 116, 00-048 Warszawa,
Adres redakcji: 43-400 Cieszyn, ul. Srebrna 1 | RED@neurokultura.pl | wwww.neurokultura.pl

Na okładce: Adam Wiedemann, fot. Anna Bystrowska


Spis treści:


gender
Izabela Koczkodaj: Gender Trouble / 36
L.A. Marzec: Kino łaknienia Williama E. Jonesa / 39
Agnieszka Żechowska: Seks, demony, Gender… w Bhutanie / 43
Katarzyna Granops: Wyciąg z herstorii muzyki polskiej / 46
Marta Wiatrzyk-Iwaniec: Marthy Freud przebudzenie / 51

poezja
Adam Wiedemann / 3
Ewa Sonnenberg / 5
M.K.E. Baczewski / 10
Bartosz Konstrat / 11
Jakub Przybyłowski / 13

krytyka:
Marcin Orliński: Wniosek o dowód / 24
Paweł Sarna: Pisarz spoza kanonu – Zbigniew Bieńkowski / 27
Marcin Orliński: Zmień nazwę, zapisz / 32

sztuka
Lenka Klodová / 54

felieton
Jaś Kapela / 30
Julia Fiedorczuk / 57

wywiad:
Adam Wiedemann / 16

proza
Julia Fiedorczuk / 58
Agnieszka Kłos / 62
Maciej Gierszewski / 63

zapowiedzi / 56
recenzje / 65
relacje / 69

kącik adopcyjny / 71


"Neurokultura", ISSN 2081-4380

Czasopismo dostępne w salonach Empik na terenie kraju.