Nagroda Literacka m. st. Warszawy

recenzje na łamach „Rzeczpospolitej”

Miło mi poinformować, że w kolejnych numerach sobotniego dodatku do „Rzeczpospolitej” będą się ukazywały moje recenzje książek poetyckich nominowanych do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.


Szansę na zdobycie tego wyróżnienia mają następujące tomy wierszy:

• Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Kochanka Norwida (Wrocław 2014)
• Urszula Kozioł, Klangor (Warszawa 2014)
• Jerzy Górzański, Wszystko jest we wszystkim (Sopot 2014)


Zapraszam do lektury pierwszego szkicu:

Poeta szuka tożsamości (E. Tkaczyszyn-Dycki, Kochanka Norwida)


Zobacz też:

Nominowani do Nagrody Literackiej m. st. Warszawy
Serwis internetowy "Rzeczpospolitej"