List otwarty

w sprawie Wisławy Szymborskiej

Czas

Poniżej fragment listu otwartego przeciw upolitycznianiu twórczości Wisławy Szymborskiej.

Akcję zainicjowali Ilona i Przemysław Witkowscy, Paweł Kaczmarski oraz Marta Koronkiewicz. Pod listem, który został dzisiaj opublikowany na stronie internetowej „Polityki”, podpisało się już kilkadziesiąt osób związanych ze środowiskiem literackim.


„My, niżej podpisani, czujemy się poruszeni i oburzeni łatwością, z jaką wiele mediów tak zwanego głównego nurtu dokonuje prostej instrumentalizacji postaci i dzieła zmarłej przed kilkoma dniami Wisławy Szymborskiej - wybitnej polskiej poetki, wyróżnionej m.in. Literacką Nagrodą Nobla. Pragniemy wyrazić nasz sprzeciw przed wartościowaniem dokonań jakiegokolwiek twórcy wyłącznie w oparciu o jego światopogląd oraz sztucznie, doraźnie kreowany wizerunek wywiedziony z przesłanek biograficznych i pozbawionych kontekstu fragmentów wierszy”.


Pełna treść listu:Zobacz też: