Tożsamość

Leszek Żuliński, recenzja książki Tętno

„Ścieżka życiowa” Marcina Orlińskiego jest godna podziwu. Ten doktorant IBL PAN, 35-letni dzisiaj poeta, prozaik i krytyk, zdołał już bardzo solidnie, na wysokim poziomie, wpisać się w „nową literaturę”; myślę, że jego miejsce wśród nas jest ważne. Do tej pory zdążył wydać trzy tomiki wierszy oraz dwie inne książki – prozatorską i krytycznoliteracką. Wszystkie one były wartą lektury robotą twórczą.

Pod koniec minionego roku ukazał się czwarty tomik Orlińskiego pt. Tętno, który – jak poprzednie – uznać należy za nietuzinkowy. Buty tej poezji starają się chodzić mocno po ziemi. I choć ta dykcja niekoniecznie jest kontynuacją dawnego „mówienia wprost”, to ona bardzo owo „wprost” chce coś ważnego powiedzieć. Niemal wszystkie te wiersze zawieszone są w aurze dezorientacji, to znaczy opowiadają nasze zagubienie w życiu, ale też podszeptują, jak „wyjść na prostą”, jak pojąć istotę tego, co nas dezorientuje...


Czytaj dalej: latarnia-morska.eu


Zobacz też:

Premiera tomu wierszy Tętno
Informacja prasowa o książce Zabiegi