Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. A. Krzyckiego - wyniki

OFF_press.org

Jury Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego I Ogólnopolskiego Konkursu na Debiut Poetycki w składzie:

- Krzysztof Kuczkowski (redaktor naczelny "Toposu") - przewodniczący,
- Krzysztof Szymoniak (UAM),
- Dariusz Dziurzyński (UW),
- Marcin Orliński (poeta, krytyk literacki),
- Dawid Jung (redaktor naczelny "Zeszytów Poetyckich").

spośród 10 prac osób nominowanych do nagrody głównej wybrało trzech laureatów:

1 miejsce: Agnieszka Gałązka (druk poetyckiego tomiku debiutanckiego);
2 miejsce: Marcin Łukasz Makowski (druk poetyckiego tomiku debiutanckiego w serii wydawniczej "Zeszytów Poetyckich");
3 miejsce: Jakub Sajkowski (druk pocztówki poetyckiej).


"Preteksty Gniezno 2010" to festiwal literacki, który organizują Urząd Miejski w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” oraz „Zeszyty Poetyckie”.

Podczas festiwalu (1-2 października) nastąpiło m.in. rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. A. Krzyckiego, a także zaprezentowana została dwujęzyczna antologia "Free over blood", w której wzięli udział najbardziej znani współcześni polscy poeci, wśród nich m.in.: Mariusz Grzebalski, Adam Wiedemann, Roman Honet czy Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, łącznie niemalże 30 poetów.

Więcej: zeszytypoetyckie.pl