II Ogólnopolski Konkurs Poetycki
"dEkonstrukcje"

MCK Mysłowice zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "dEkonstrukcje".Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Mysłowicach.

2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone
15 lat
.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 wierszy
w 4 egzemplarzach
. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail).

5. Oceny prac dokona jury, w składzie:
- Marek K. E. Baczewski,
- Paweł Barański
- Marcin Orliński
.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać do końca września 2009 roku
włącznie na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Grunwaldzka 7
41-400 Mysłowice


– z dopiskiem: dEkonstrukcje.

Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy przesyłać nam prac listem poleconym.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości, nie mniejszej niż 2000 zł. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii.

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, a o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailem, a także na stronie: www.mckmyslowice.pl

11. O sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu (pawelbaranski [at] mckmyslowice.pl).

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.