Brwinowski Parnas

Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Miło mi poinformować, że zostałem zaproszony do jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Brwinowski Parnas”. Serdecznie zapraszam do udziału!

Dołącz do wydarzenia!

Regulamin


1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie oraz Ośrodek Kultury w Brwinowie.

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby przed debiutem książkowym, które najpóźniej w dniu nadesłania wierszy na konkurs ukończyły 18 lat.

3. Na konkurs należy dostarczyć zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce do dnia 8.10.2017 r. Utwory należy przesłać drogą mailową na adres: konkurspoetycki@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biblioteki Publicznej: ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

4. Nadesłane wiersze powinny być podpisane godłem – pseudonimem (nie znakiem graficznym). Utwór nieopatrzony godłem nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie. W wiadomości e-mail bądź kopercie powinny znajdować się:
- zestaw wierszy podpisanych godłem,
- w osobnym pliku lub kopercie oznaczonej tym samym godłem dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail oraz krótka informacja o autorze),
- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersze jest ich wyłącznym autorem,
- oświadczenie, że utwory nie były wcześniej publikowane (dotyczy również Internetu).

5. Organizator oświadcza, że przekaże Kapitule jedynie zestawy wierszy podpisane godłem. Dane osobowe uczestników zostaną ujawnione dopiero w momencie wyłonienia laureatów konkursu.

6. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie wybranego przez Kapitułę zestawu wierszy na łamach „Kieleckiego Magazynu Kulturalnego Projektor” oraz kwota 400 zł. Wyróżnione dwie osoby otrzymają nagrody w wysokości 200 zł. Ponadto organizatorzy przewidują publikację w „Brwinowskim Magazynie Kulturalnym Qltywator”.

7. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14.10.2017 o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury, przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie. Kapituła przedstawi wybrane przez siebie najlepsze wiersze, które odczyta specjalnie zaproszony gość. Po odczytaniu wierszy Kapituła ogłosi Zwycięzcę.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudzielania informacji o szczegółach wyboru Zwycięzcy i autorów Wyróżnionych.

9. W skład Kapituły wchodzą: Danuta Barabasz, Marcin Orliński i Paweł Majcherczyk.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania tekstów nagrodzonych osób w publikacjach pokonkursowych oraz wybranych mediach papierowych i elektronicznych.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr telefonu: 608 078 126 lub pisząc na e-mail: konkurspoetycki@poczta.onet.pl.