Strona głowna

Lata szkolne

Grono nauczycielskie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Grono pedagogiczne z młodzieżą Gimnazjum Męskiego im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na wzgórzu katedralnym

Przed budynkiem Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Podczas pracy

Od lewej Leon,Kazmiera i Irena Onyszkiewicz, Maria i Stefan Sobańscy

Leon Onyszkiewicz z małżonką Kazimierą (Kielce)

Tablica w hołdzie zamordowanym nauczycielom ul. Jana Pawła II w Kielcach
(ściana Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej)Copyright © 2008-2011