Strona głowna

Poświadczenie pracy w 1932 r.w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

Poświadczenie pracy w latach 1933-35 w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

Legitymacja członka Koła T.N.S.W.

Monitor Polski" nr 131 z 30.10.1947 r. str.3

Odpis aktu zejścia wydany przez ówczesne władze w 1951 r.

Strona głownaCopyright © 2008-2011