Model 3M

 

model miniROCK

Monofoniczny syntezator analogowy

 

Mini Rock.gif (139987 bytes)

 

PRESENTATION (kliknij)

 

SRUKTURA SYNTEZY:

Generatory tonu: 3 × VCO, NOISE
Mikser: VCO1, VCO2, VCO3, NOISE
Filtr VCF: LP (dolnopasmowy)
Wzmacniacz: VCA
Generatory obwiedni: EG-F (AD/AR), EG-A (AD/AR)
Generatory wolnych przebiegów: LFO1 (FM~), LFO2


PARAMETRY UŻYTKOWE:

IN (blok wejściowy) dostrojenie: TUNE
efekt: GLISSANDO
VCO (generator tonu) kształty: - piłokształtny, prostokątny (50%), szpilkowaty (85%),
skala: 32', 16', 8',
synchronizacja: VCO2 i VCO3 synchronizowane generatorem VCO1
regulacje: PITCH w zakresie 1 oktawy
VCF (filtr) wyjścia: LP - (24dB/oct)
regulacje: CUT OFF (przestrajanie), Q (rezonans-dobroć), DEPTH (glębokość modulacji)
funkcje modulujące: FUNKCTION  - EG-F, LFO
EG-F (gen.funkcyjny dla VCF) ATTACK (narastanie), DECAY (opadanie) lub
ATTACK (narastanie), RELEASE (wybrzmiewanie).
EG-A (gen.funkcyjny dla VCA) ATTACK (narastanie), DECAY (opadanie) lub
ATTACK (narastanie), RELEASE (wybrzmiewanie).
LFO1 (gen.modulujący) modulacja czestotliwości: FM - wibrator (sinus),
regulacja czestotliwości: SPEED,
opóźnienie: DELAY.
LFO2 (gen.modulujący) regulacja czestotliwości: SPEED,
kształty: piła (narastająca), piła (opadająca), trójkąt, prostokąt,
S&H (przypadkowe) -wyzwalane LFO lub z klawiatury
.
VCA (wzmacniacz) regulacja głośności: VOLUME,
sterowanie wzmacniacza: EG-A, AUTO/GATE/LFO
wyzwalanie funkcji EG: legato lub staccatto (SINGLE/MULTI)


GNIAZDA JACK:

OUTPUT (wyjście)
PHONE (słuchawki)
AUDIO IN (wejście do filtra VCF)
PEDAL  ("nożne" CUT OFF)


RĘCZNE MODULATORY FM

PITCH BENDER
MODULATION FM: sygnaŁem LFO1 lub LFO2 lub VCO3.

 


KLAWIATURA

3 oktawy (37 klawiszy)  - MIDI OUT,  MIDI IN
Instrument może być wykonany bez klawiatury (sterowany systemem MIDI)

 


 

musel-guzik.gif (1440 bytes)
(powrót do strony głównej)

(Guzik1.gif (6562 bytes)
(opis 3M)


en00070a.gif (2078 bytes)
Synteza dźwięku   - co to takiego?