model 3M

Monofoniczny syntezator analogowy

 

Musel 3M.gif (146611 bytes)

 

PRESENTATION (kliknij)

 

SRUKTURA SYNTEZY:

Generatory tonu: 3 × VCO, NOISE
Mikser: VCO1, VCO2, VCO3, NOISE
Filtr VCF: LP (dolnopasmowy), BP (pasmowy), HP (górnopasmowy).
Wzmacniacz: VCA
Generatory obwiedni: EG-F (ADSR1), EG-A (ADSR2)
Generatory wolnych przebiegów: LFO1 (FM~), LFO2

 

PARAMETRY UŻYTKOWE:

INT (blok wejściowy) dostrojenie: TUNE
efekt: GLISSANDO
VCO (generator tonu) kształty: - piłokształtny, piło-trójkatny, trójkątny, prostokątny (50 - 90%)
skala: 32', 16', 8', 4', 2'
synchronizacja (SYNC): VCO2 i VCO3 synchronizowane generatorem VCO1
regulacje: PITCH w zakresie 1 oktawy, PW (szerokość impulsu prostokątnego)
VCF (filtr) wyjścia: LP, BP, HP - (12dB/oct) lub LP (24dB/oct)
regulacje: CUT OFF (przestrajanie), Q (rezonans-dobroć), DEPTH (glębokość modulacji)
funkcje modulujące: FUNKCTION  - EG-F(VCA), EG-A(VCA), LFO, LFO×EG-F.
EG-F (gen.funkcyjny dla VCF) ATTACK (narastanie), DECAY (opadanie),
SUSTAIN (trwanie), RELEASE (wybrzmiewanie).
EG-A (gen.funkcyjny dla VCA) ATTACK (narastanie), DECAY (opadanie),
SUSTAIN (trwanie), RELEASE (wybrzmiewanie).
LFO1 (gen.modulujący) modulacja czestotliwości: FM - wibrator (sinus),
regulacja czestotliwości: SPEED,
możliwa modulacja: LFO×EG-F.
LFO2 (gen.modulujący) regulacja czestotliwości: SPEED,
kształty:piła (narastająca), piła (opadająca), trójkąt, prostokąt,
S&H (przypadkowe) -wyzwalane LFO lub z klawiatury.
VCA (wzmacniacz) regulacja głośności: VOLUME,
modulacja amplitudowa (tremolo) AM:  sygnałem LFO2 lub LFO2×EG-F,
wyzwalanie funkcji EG: legato lub staccatto (SINGLE/MULTI)

 

GNIAZDA JACK:

OUTPUT (wyjście)
PHONE (słuchawki)
VCF IN (wejście do filtra)
TRIGGER IN (opcja)
TRIGGER OUT (opcja)
CONTROL VOLT IN (opcja)
CONTROL VOLT OUT (opcja)
CLOCK (wyjście zegara LFO2)

RĘCZNE MODULATORY FM

PITCH BENDER
MODULATION: sygnaŁem LFO1 lub LFO2.KLAWIATURA

3 oktawy (37 klawiszy)  -  MIDI IN, MIDI OUT
Instrument może być wykonany bez klawiatury (sterowany systemem MIDI)

 


 

musel-guzik.gif (1440 bytes)
(powrót do strony głównej)

(Guzik2.gif (8096 bytes)
(opis MINI ROCK)


en00070a.gif (2078 bytes)
Synteza dźwięku   - co to takiego?