E-300

 

  CIEKAWE PROJEKTY

 

e 300 kadr

 

..Analogowy Eurosystem modularny musel E-300..

e 300 guzik1

 


Mój system modularny E-300 powstał "z potrzeby chwili" aby rozbudować nieco możliwości mojego podstawowego modelu 3M, ale również umożliwić wykorzystanie innych niż standardowe.. połączeń i modulacji między wszystkimi elementami/modułami syntezy. Jest też możliwa gra polifoniczna przy odpowiedniej konfiguracji połączeń. Projekt został wykonany w systemie EURORACK - standardem zapewniajacym odpowiednie parametry  - obudowy, zasilania, poziomy sterowania i zakresy wyjściowych i wejściowych napieć.  Zapewnienie tych parametrów umożliwa wykorzystanie tych modułów w innych systemach Euro.. ale i inne moduły (innych producentów) z powodzeniem mogą współpracować w moim zestawie dlatego też brak pewnych możliwości/modułów łatwo uzupełnić z "zewnątrz".

 

Aktualnie działają następujące elementy:

                       
 
                     
                                           
int 311withpoly 315
                                          
konwertery MIDI - CV/GATE:                         

INT-311
Monofoniczny Intrerface wejściowy MIDI: 
- CV NOTE - napiecie stertujące 1V/okt (wyjście)
- GATE OUT - sygnał wyzwalający (wyjście)
- TUNE - "przestrajanie"
- TRIG - przełącznik wyzwal. "staccato/legato"
- CV PB - nap. odwzor. ruch Pitch Bendera (wyjście)
- CV1 - wejście modulacyjne sygnału CV NOTE
- CV2 - wejście modulacyjne sygnału CV NOTE
- IN1 - regulator wejściaCV1
- IN2 - regulator wejściaCV2
- GLIDE regulator czasu glissando
- LRN - przycisk umożliwia zmianę Kanału MIDI lub transpozycji

POLY-315
Polifoniczny 4.głosowy Interface wejściowy MIDI:
- CV1, 2, 3, 4 - napięcia sterujace 1V/okt
- GATE1, 2, 3, 4 - sygnały wyzwalające
- LRN - przycisk umożliwia zmianę Kanału MIDI lub transpozycji

..napięcia CV i GATE pojawiają się po naciśnięciu odpowiednio: jednego (CV1/GATE1), dwóch (CV2/GATE2), trzech (CV3/GATE3) czy czterech (CV4/GATE4) klawiszy klawiatury..
                                                                    
 
                     
                                           
int 311
                                          
Voltage Controlled Oscillator:
                                                                
VCO-301                      
Wyjścia sygnałowe w kształcie:
- prostokata z regulacją szerokości impulsu (PW)
- trójkąta
- piły

- OCTAVE - przełacznik skali: 32', 16', 8', 4', 2'
- PITCH - przestrajanie płynne (+/-5ton)
- IN sync - wejście do synchronizacji
- OUT SYNC  - wyjście sygnału synchronizujacego
- PWM - wejście do modulacji szerokości impulsu
- FM - wejście do modulacji czestotliwości                   
- FM LIN - wejście do modulacji czestotliwości   
- 1V/okt (note) - wejście stertujące

-- krótki pokaz --
                                                                                                                  
int 311
                                          
Voltage Controlled Filter:
                                           
VCF-303
filtr 24dB.. sterowany napięciem
                      
- AUDIO IN  - wejście sygnałowe z regulacją          
- CUT OFF - regulacja czestotliwości odcięcia filtra
- RES - regulacja dobroci (rezonansu)                      
- 1V/okt - wejście stertujące/przestrajania
- CV1 - wejście modulacji/przestrajania z regulacją
- CV2 - wejście modulacji/przestrajania z regulacją

-- krótki pokaz --                                            
                            
 
                     
                                                                 
int 311
                                          
Voltage Controlled Amplifier:
                                           
VCA-305
wzmacniacz sterowany napięciem

- AUDIO IN1  - wejście sygnału z regulacją IN1
- AUDIO IN2 - wejście sygnału z regulacją IN2          
- AUDIO OUT - wyjście sygnału z regulacją
- GAIN - regulacja wzmocnienia                          
- CV1 LIN - wejście przestrajania z regulacją o ch-ce liniowej
- CV2 EXP - wejście przestrajania z regulacją o ch-ce nieliniowej (wykładniczej) 
                                               
                                                  
 
                     
                                                                 
int 311
                                          
Envelope Generator:
                                           
ENV-304
generator funkcji ADSR
                     
- GATE - wejście sygnału wyzwalającego
- OUT x 3 - 3 wyjścia sygnału ADSR          
- OUT INVERSE - "odwrócone" wyjście ADSR
- ATTACK - regul. czasu narastania (kl.wcis)              
- DECAY - regul. czasu opadania (kl.wcis)
- SUSTAIN - regul. poziomu "trzymania" (kl.wcis)
- RELEASE - regul. czasu wybrzmiewania (kl.puszcz)
- TIME RANGE - wybór czasu: długi H i krótki L
                             
                    
                                                                  
int 311
                                          
Low Frequency Oscillator:
                                           
LFO-309
generator wolnych przebiegów

niezależne wyjścia dla wszystkich kształtów:
- piła narastająca
- piła opadająca
- trójkąt
- prostokąt
- szum (biały/czerwony)
- napięcia przypadkowe wyzwalane automatycznie (AUTO), naciśnięciem klawisza lub sygnałem zewnętrznym (TRIG IN)              
- SPEED - regulacja częstotliwości LFO                     
- LFO OUT - wyjście sygnału LFO ustawionego przełącznikiem 6.pozycyjnym
- LFO OUT DELAY wyjście sygnału LFO z ustawianym opóźnieniem
- SHIFT - przesuwanie poziomu sygnału LFO z symetrycznego (+/-) na dodatni (0/+)
                       
-- krótki pokaz --                                       
 
                     
                                                                       
int 311withpoly 315
                                          
moduły podwójne:                         

VCA-313
podwójny wzmacniacz VCA (VCA1 i VCA2):
(opis jednej sekcji)
                                        
- SIG IN - wejście sygnału VCA
- SIG OUT - wyjście wzmacniacza VCA
- GAIN - regulacja wzocnienia VCA  
- CV IN - wejście sygnału sterującego VCA z regulacją potencjometru CV; wybór ch-ki sterowania: lin/exp                           

ENV-314
podwójny generator funkcji AD lub AR:
(opis jednej sekcji)
                      
- ATTACK - czas narastania
- DEC/REL - czas opadania/wybrzmiewania
- GATE - wejście sygnału wyzwalającego
- OUT - wyjście sygnału AD lub AR 
- SUSTAIN - włącznik trwania:
dla poz. SUSTAIN - generuje funkcę AR
dla poz. OFF - generuje funkcę AD                     
                                                                          
 
                     
                                                                 
int 311withpoly 315
                                          
moduły dodatkowe:                         

MIX-307
mikser 7.wejściowy                                                                                    
- IN1 - wejście sygnału audio bez regulacji
- IN2,3 - wejście sygnału audio ze wsp. regulacją
- IN5,6 - wejście sygnału audio ze wsp. regulacją
- IN4 - wejście sygnału audio z regulacją
- IN7 - wejście sygnału audio bez regulacji 0dB
- OUT - wyjście miksowanego sygnału

CV-317                     
źródło napięć sterujących                     
                      
- CV potencjometr - podający napięcie sterujące
- CV out - wyjście napięcia z zakresu 0-10V       
- przełączanie zakresu: 5V - 10V                     
- GATE OUT - wyjście sygnału wyzwalającego
- HOLD - blokowanie sygnału wyzwalającego
- CV NOTE - napiecie sterujące "z klawiatury"       

                          
                     
int 311withpoly 315
                                          
moduły dodatkowe:                         

SP-310
trzysekcyjny spliter/rozdzielacz/powielacz sygnału                                                                                      
- IN1 - wejście sygnału
- SP1 x 3 - wyjścia sygnału powielonego
- IN2 - wejście sygnału
- SP2 x 3 - wyjścia sygnału powielonego
- IN3 - wejście sygnału
- SP3 x 3 - wyjścia sygnału powielonego

AP                     
adapter/przejściówka                       
                      
- umożliwia "przejście" z wtyku Jack(3,5mm) na Jack(6mm) - np podłączenie do miksera czy wzmacniacza
                              
                                                
int 311
                                          
obudowa i szyna zasilająca
                     

Standardowa szyna zasilająca posiada trzy napięcia: +/-12V, +5V sygnalizowane diodami świetlnymi oraz możliwość podłączenia 26 modułów.
Na szynie zasilajacej przewidziana jest obecność głównych sygnałów sterujących: CV i GATE.

-- krótki pokaz etapów produkcji --
                                       
 
                     
                                                                                             
 

Wszystkie  moduły zgodnie ze standardem eurosystemu posiadają zasilanie +/-12V oraz podłączone do szyny zasilającej korzystają z podanych tam sygnałów CV (note) i GATE więc nie ma konieczności łączyc tych sygnałów przewodami. Wszelkie gniazda wejściowe CVnote i GATE "odłączają się" automatycznie od "szyny" z chwilą włączenia do nich zewnętrzych przewodów. Pozwala to na dowolne sterowanie różnymi sygnałami.       
                          
                       
                                                                

                               

próbki z testów:

test1

test2             

(przepraszam za kiepską jakość dźwięku - postaram się to poprawić)

... model 3M i miniROCK,.. - polecam...
powrót

Leszek Dorski
leszekdorski@gmail.com