Jurek na wysokości około 6,050 m. npm.
(na tle wierzchołka Denali - 6,194 m. npm.).
(dwierzch.jpg - 18 kb).

USA, Alaska, 1998-06-09.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.