Waszyngton.
(dwaszyng.jpg - 38 kb).

USA, DC, 1998-06-18.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.