Statua Wolności.
(dliberty.jpg - 31 kb).

USA, Nowy Jork, 1998-05-13.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.