Buenos Aires - La Recoleta (cmentarz).
(drecol.jpg - 55 kb).

Argentyna, 1997-03-11.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.