Ogólny widok parlamentu w Buenos Aires.
(dparl_ar.jpg - 52 kb).

Argentyna, 1997-03-22.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.