Arary.
(darary.jpg - 42 kb).

Argentyna, 1997-03-19.

Autor zdjęcia: Joanna Mroczkiewicz-Sitarz.
Wszystkie prawa zastrzeżone.