-1-

Pragnę Państwa zapoznać z pierwszym rozdziałem mojej książki Ufo-landia.
Aby zapoznać się z całą książką po opublikowaniu jej bezzwłocznie przekieruję Panią/Pana do księgarni Internetowej .

UFO-LANDIA.PL


Jest rok zakończenia II wojny światowej, pamiętna data dla Ziemi i dla nas
Ufo-landii. W tym roku , jesienią zesłaliśmy na wybrany kraj Polskę- desant- około 2 000 funkcjonariuszy. Wspólnie z mocarstwem , które zawładnęło Polską - mieliśmy cel-misję, aby na terytorium tego kraju rozprzestrzeniać swoją władzę, a co za tym idzie , czerpać niewspółmierne korzyści , wobec kosztów i ceny - jaką musi ponieść Ufo-landia i jej funkcjonariusze nieziemscy.
         W ten sposób powstało państwo w państwie.
     Mocarstwo - do którego należała Polska - w połowie grudnia , roku zakończenia II Wojny Światowej - na posiedzeniu trzeciego stopnia- prowadziło z nami konsultacje.
         Dawało pod dyskusję często swoje wytyczne i warunki ,abyśmy mogli spokojnie rozpocząć działalność na terenie geograficznie zaznaczonego kraju -Polska.
        W dużym stopniu nasze cele pokrywały się z wytycznymi skierowanymi przez Wielkiego Brata. Najważniejsze - łączyła nas : bezwzględność.
        Nasze frakcje stopniowo opanowywały obszar Polski.
        Główna siedziba mieści się w stolicy. W innych dużych strategicznych miastach powstały ogromne- filie Ufo-landii.
         Czółka ośmiornicy sięgają dalej , aż po granice kraju. Małe siedziby tworzą podległe sobie filie. Spod kontroli formacji nie mogło umknąć nic , aby nieziemscy mogli dążyć do władzy nad całym obszarem polskim - według założeń ustalonych wspólnie z Wielkim Bratem. Zasoby w większości stanowił własny "wsad" , który stanowili nieziemscy, oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do pełnienia misji na ziemi i utworzenia Ufo-landii.pl.
          Pakt podpisany z mocarstwem w 1945 roku na spotkaniu
trzeciego stopnia gwarantował pomoc Wielkiego Brata w wyposażeniu ; poprzez
dofinansowanie sprzętu , który był pomocny przy pełnieniu misji, sponsorowanie
ciągłych szkoleń, aby Ufo-landia rosła w siłę i była bardzo ponętnym kąskiem ,


copyright by Marek Sikorski©