Projekty


-BMW 635CSI ~ 240KM
Photobucket

-Nissan Skyline GTR r34 ~ 450KM
Photobucket

-Opel Astra Gsi 16v ITB - 210KM
Photobucket

-Opel Astra Gsi 16v ~ 180KM
 photo gsi16_zps781b66f3.jpg

-Mitsubishi Evo VI RS2 - 300KM
Photobucket

-Porsche 911 930 Turbo - 400KM
Photobucket 

-Subaru Impreza STI ~ 330KM
Photobucket

-Subaru Impreza STI ~ 320KM
Photobucket

-Delta Integrale ~ 320KM
Photobucket

-Delta Integrale ~ 320KM
Photobucket

-Toyota Celica GT4 SR205 ~ 340KM
Photobucket

-Toyota Celica GT4 ST205 - 300KM
Photobucket 

-Toyota Celica GT4 ST205UK - 300KM
Photobucket 

-Toyota Celica GT4 SR185 ~ 280KM
Photobucket

-Mitsubishi 3000GT Turbo ~ 550KM
Photobucket

-Ford Escort 2.0 Turbo - 330KM
Photobucket

-Lancia Delta Integrale ~330KM
Photobucket

-Mitsubishi Eclipse Turbo 4x4 ~ 350KM
Photobucket

-Mitsubishi Eclipse 2.0T ~ 300KM
Photobucket

-BMW 325 Turbo ~ 280KM
Photobucket

-Daewoo Nexia Gsi 16v - 170KM
Photobucket

-Daewoo Nexia Gsi 16v ~ 160KM
Photobucket

-Suzuki Swift ~ 140KM
Photobucket

-Nissan 100Nx 2.0T - 200KM
Photobucket

-Hyundai Lantra 1.6 Turbo, obecnie 2.0 Turbo - 235KM
Photobucket

-Ford Escort 1.8 RS cosworth replika - 170KM
Photobucket

-Mazda 323 GTR ~ 290KM
Photobucket

-Mazda Mx6 2.0 Kompresor ~ 210KM
Photobucket

-Mazda Mx3 2.5 v6 ~200KM
Photobucket

-Mazda 323 2.5 v6 - 190KM
Photobucket

-Nissan Almera 2.0 Turbo ~ 330KM
Photobucket

-Nissan Almera 2.0 Turbo ~ 315KM
Photobucket

-Nissan Sunny 2.0 Turbo Yapko- 362KM
Photobucket

-VW Corrado G60 Turbo ~ 260KM
Photobucket

-VW Corrado 2.0 16v ~ 160KM
Photobucket

-BMW e36 320/325 - 180KM
Photobucket

-Mitsubishi Eclipse 2.0 16v + Turbo ~ 220KM
 photo eclipse_zpsdde1eab5.jpg

-Nissan 200sx Chester - 380KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Adam - 316KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Adamek - 306KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Celi - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a H8r - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Tomek - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Pylu UK- 360KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Savio SR20VET - 320KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Ostry - 300KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Adams - 310KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Radek - 385KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14 - 320KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Sr20det Krzemień - 400KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Axel - 250KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Terry - 320KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 1JZGTE Młynarz - 420KM (drift)
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Sr20det Dazoo - 330KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Jackob - 334KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Kosa ~ 280KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Jaco - 460KM
Photobucket

-Nissan 200sx s13 Jano ~ 290KM (drift)
Photobucket

-Nissan 200sx s13 Szymon ~ 280KM
Photobucket

-Nissan 200sx s13 ~ 270KM
Photobucket

-Nissan 200sx s13 JDM Juris CA18DET ~ 280KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a 7mgte - 299KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Marcinek - 347KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Krzych - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Noucamp ~ 340KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14 Młody ~ 330KM (drift)
Photobucket

-Nissan 200sx s14 Zielony ~ 290KM (drift)
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Moloney - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Morfeusz - 328KM
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Paweł ~ 330KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14 Ricci - 300KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a Rysm ~ 330KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14 Sadzak ~ 320KM (wersja na tor)
Photobucket 

-Nissan 200sx s14a Snara - 350KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14a ~ 310KM
Photobucket

-Nissan 200sx s14 Marcin ~ 330KM (drift)
Photobucket 

-Nissan 200sx s13 Wiszene ~ 290KM
Photobucket

-Nissan 200sx s13 Maciek ~320KM (drift)
Photobucket

-BMW E30 SR20VET Lucas ~ 400KM (drift)
Photobucket

-BMW E30 1JZGTE Biedrzyk ~ 440KM (drift)
Photobucket

-POMIAR AFR:

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket