S k a ł a   A p t e k aTopo możesz pobrać tutaj: TOPO - APTEKA

02.06.2018 - Powstały nowe drogi na północnej ścianie: nr 82, 83, 84 w topo.

nr 83 - Technika Alchemika VI.1+

nr 84 - Neandertal VI.1+/2

nr 82 - Siła Spokoju VI.2/2+ to połączenie Techniki Alchemika z Entre Dos Tierras

28.07.2018 - Kolejne nowe drogi na północnej ścianie: nr 85 i 86 w topo.

nr 85 - Ostatni Cień VI.3+

nr 86 - Antydepresyjny Filarek VI-

Design by flankerds.com