Click for the English versionWitam wszystkich odwiedzających moją stronę, bez względu na to, czy wizytujecie ją przypadkiem, czy też poszukujecie konkretnych informacji. Jestem historykiem i nauczycielem. Niniejsza strona jest przeznaczona przede wszystkim dla moich studentów, którzy znajdą na niej sylabusy uczonych przeze mnie kursów, materiały do poszczególnych zajęć, komunikaty, a nawet niekiedy egzaminy.
Plagiat!!!

Plagiat jest kradzieżą własności intelektualnej. Kradzież jest przestępstwem. Zatem plagiat jest PRZESTĘPSTWEM. Każdy student, który przedstawi plagiat jako swoją pracę otrzyma ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy i zaliczenia danego kursu.


Komunikaty i informacje bieżące:

W semestrze zimowym 2017/18 odbywam dyżury w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13 (pokój 106) we wtorki w godz. 10:00-11:00.


Jestem autorem dwóch książek opublikowanych w Polsce oraz współredaktorem dwóch dalszych wydanych poza naszą ojczyzną.

Propaganda (208K)

Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej, Historia Jagiellonica 2007.
Almanachs (125K)

Anglia, świat i gwiazdy, Wydawnictwo UJ 1994.Brill (122K)

Britain and Poland-Lithuania, Wydawnictwo BRILL, Leiden 2008, współredakcja z Richardem Ungerem.

Jews (89K)

The Jews in Old Poland, Wydawnictwo I.B.Tauris, Londyn 1993, współredakcja z Antony Polonsky's oraz Andrzejem Link-Lenczowskim.


Osoby chcące dowiedzieć się więcej o mojej drodze naukowo-zawodowej proszę o zajrzenie do mojego curriculum vitae, gdzie zamieszczone zostały najważniejsze informacje. Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować ze mną w sprawach naukowych, lub dydaktycznych (nie dotyczących kwestii administracyjnych Instytutu Historii UJ) proszę o kontakt na mój adres mailowy: [wyślij maila do Jakuba Basisty]