fot. Michał Petryk

English

 

 

 

 

 

Agnieszka Kościańska 

 

Oficjalna strona (IEiAK UW)

 Książki:

Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu

Antropologia wobec dyskryminacji

Płeć, przyjemność i przemoc


Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie

Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris

 ibuk

Gender. Perspektywa antropologiczna, tom 1, Organizacja społeczna
tom 2, Kobiecość, męskość, seksualność


Kobiety i religie

Do poczytania:

naukowe

 

- Humanae Vitae, Birth Control and the Forgotten History of the Catholic Church in Poland
- Antropologia i historia (numer monograficzny "RAH")
- Numer mongraficzny
"
Sexualities"
-Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland 
-
Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne (numer monograficzny "ZEW")

-Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994
-O Sztuce kochania
-Nie znaczy tak?

-Focaal: The East speaks back
-
On Celibate Marriages
-Ku odpowiedzialności (o antropologii zaangażowanej), cz. 1
 cz. 2

 

popularne
-
W poszukiwaniu Kościoła otwartego
-
O patriarchacie i uchodźcach
-Violence Against Women in Poland 

-Who Can be a True Pole? On Gender Panic
-Mistrzowie seksu 
-Biedni chłopcy wykolejeni przez lekkomyślne dziewczęta (o Sztuce kochania Michaliny Wisłockiej) 

-Obrzezanie i szacunek
-Po genderowemu – słowniczek trudniejszych wyrazów
-Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt

-Działanie ciszą


raporty

-Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT
-Pluralizm religijny a równość płci

-New Religious Movements and the State in Poland 


Linki:
Imre Kertész Kolleg

 

Rektorzy o trójpodziale władzy

#IstandwithCEU

Cruising the 1970s

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW


Konwersatorium dla doktorantów


Gender Studies IBL PAN

Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich: Antropologia przeciw dyskryminacji, 23.11.2016 w Poznaniu

PTL: Stanowisko w sprawie ksenofobii


Lud - organ PTL-u

Why Women Had Better Sex Under Socialism

kontakt:
akoscianska(at)uw.edu.pl

 

Pracuję w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.  Prowadzę badania nad płcią i seksualnością, edukacją seksualną,  mechanizmami dyskryminacji, religijnością, a także problematyką przemocy seksualnej. Interesuje mnie również historia seksualności w PRL. Zajmuję się też poszukiwaniem lokalnych, niezachodnich form emancypacji i sprawczości.  Jestem zwolenniczką antropologii zaangażowanej, podejmującej ważne kwestie społeczne, obecnej w przestrzeni publicznej.

Doktorat (2007) pisałam na temat wpływu konwersji religijnej na tożsamość płciową (owocem tego jest  książka Potęga ciszy). Następnie prowadziłam badania dotyczące kulturowych, społecznych i prawnych uwarunkować płci i seksualności w Polsce i przygotowałam książkę pt. Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (2014/habilitacja 2015).  

Od stycznia 2017 roku jestem zastępczynią redaktora naczelnego "Ludu" , najstarszego polskiego pisma etnologicznego (wydawanego od 1895 roku).  Zobacz nowy numer.

 Obecnie badam lata 70.  Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures, CRUSEV (CRUSEV) to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA). Wiosną i latem 2017 roku pracowałam w "centrali" projektu (Edinburgh College of Art), dzięki stypendium Royal Society of Edinburgh. Jednym z rezultatów wizyty jest performance You, dear Doctor, are my only rescue! / Jest Pan, Panie Doktorze, jedynym ratunkiem! (Edynburg, sierpień 2017). Druga edycje w Exeter w marcu 2018 roku:

 

W czerwcu 2017 roku ukazała się moja nowa książka, Zobaczyć łosia:

O książce: w pismach "interalia" (Zatrzymana rewolucja) i "Societas/Communitas" (Edukacja seksualna po polsku), w "Wysokich Obcasach" (Polska szkoła seksu), "Krytyce Politycznej" (Młodzież nie jest dziś „rozseksualizowana” bardziej niż sto lat temu) i  "Książkach. Magazynie do czytania". Fragmenty w "Magazynie Kontakt" i "Krytyce Politycznej

 

Wykłady, dyskusje, rozmowy:

Lepiej późno niż wcale - o historii edukacji seksualnej

The Shrinking of Democracy Unconference (TCSD New School for Social Research, Wrocław, 2016): Moral Panic over Gender and Sexuality in Poland and Central Europe

video / tekst

Nie tylko Czterdziestolatek. Przemiany kultury w latach 70. | Lata 70. jako źródło współczesności (Polska rewolucja seksualna?) 

EASA2014 Plenary A: Agnieszka Koscianska, "EASA and central European ethnology/anthropology

Rewolucja seksualna: była, jest czy będzie?